Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technické služby, príspevková organizácia mesta
Sídlo:
Rybničky 6, 97201 Bojnice
IČO:
00163988
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
18.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Technické služby_ prísp. organizácia mesta_KA-060_2014_1100_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 248 KB, Dátum zverejnenia: 18.11.2014

Späť