Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sídlo:
Sadová 619/3, 90501 Senica
IČO:
36086959
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
15.02.2015
Koniec kontroly
27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zahorska galeria v Senici_016_2015_1090_1130.pdf
Veľkosť: 298 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

Späť