Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SEMIC BRATISLAVA
Sídlo:
Hviezdna 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
IČO:
31813101
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-067/2015/1050

Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 z 09.12.2005 o
Začiatok kontroly
06.07.2015
Koniec kontroly
30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SEMIC_KA-067_2015_1050_1050_zver..pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 30.07.2015

Späť