Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SAMŠPORT s.r.o.
Sídlo:
Hodžova 261/1, 90701 Myjava
IČO:
18048692
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
19.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SAMSPORT sro_007_2015_1030_1120.pdf
Veľkosť: 310 KB, Dátum zverejnenia: 19.04.2015

Späť