Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PR Krajné, s.r.o.
Sídlo:
Krajné 874, 91616 Krajné
IČO:
36704300
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
19.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_PR Krajne_sro_007_2015_1030_1120.pdf
Veľkosť: 238 KB, Dátum zverejnenia: 19.04.2015

Späť