Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
E - RAN Property, s. r. o.
Sídlo:
Bratislavská 2066/16, 91105 Trenčín
IČO:
46293043
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
12.02.2015
Koniec kontroly
12.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_E-RAN Property s.r.o_007_2015_1030_1120_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 220 KB, Dátum zverejnenia: 12.04.2015

Späť