Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Daňový úrad Košice
Sídlo:
Rozvojová 2, 04190 Košice
IČO:
42499500
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-068/2015/1050

Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania ustanovenia § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správ
Začiatok kontroly
15.09.2015
Koniec kontroly
29.12.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť