Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava
Sídlo:
Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
42131111
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-072/2015/1060

Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2015/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok pre poskytovanie a čerpanie verejných prostriedkov pri poskytovaní d
Začiatok kontroly
01.09.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť