Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kvetoslavov
Sídlo:
Kvetoslavov 258, 93041 Kvetoslavov
IČO:
00305545
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-067/2015/1050

Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 z 09.12.2005 o
Začiatok kontroly
06.07.2015
Koniec kontroly
30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Obec Kvetoslavov - Dotácie.pdf
Veľkosť: 214 KB, Dátum zverejnenia: 30.07.2015

Späť