Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Sídlo:
Hviezdoslavova 3, 04001 Košice
IČO:
31297803
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
15.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Východoslovenské múzeum v Košiciach.pdf
Veľkosť: 305 KB, Dátum zverejnenia: 15.04.2015

Späť