Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
Sídlo:
Predmestská 51, 01001 Žilina
IČO:
36148865
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-043/2010/0006

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými regionálnym rozvojovým agentúram
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-066/2007/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom v rozvojových agentúrach Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
27.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť