Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LUX, n.o.
Sídlo:
Opatovská 97, 04057 Košice-Vyšné Opátske
IČO:
35581352
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
24.04.2007
Koniec kontroly
31.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť