Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Prvé slovenské literárne gymnázium
Sídlo:
Železničná 260, 05001 Revúca
IČO:
30197121
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
26.04.2007
Koniec kontroly
14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť