Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta
Sídlo:
Štvrť SNP 34/1004, 92401 Galanta
IČO:
00160156
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-037/2009/0004

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.06.2009
Koniec kontroly
10.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
29.05.2007
Koniec kontroly
25.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť