Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Západoslovenské múzeum v Trnave
Sídlo:
Múzejné nám. 3, 91809 Trnava
IČO:
36087017
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-037/2009/0004

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.06.2009
Koniec kontroly
12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
22.04.2007
Koniec kontroly
04.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť