Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Sídlo:
Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
17337089
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2007
Koniec kontroly
10.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť