Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola, Palárikova 2758, Čadca
Sídlo:
Palárikova 2758, 02201 Čadca
IČO:
37982567
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť