Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum voľného času, Raková 140
Sídlo:
Obecný úrad č. 140, 02351 Raková
IČO:
42069394
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť