Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Špeciálna základná škola
Sídlo:
Školská 399, 92523 Jelka
IČO:
35629991
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť