Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb v Stropkove
Sídlo:
Hlavná 50/80, 09101 Stropkov
IČO:
00696331
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť