Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 1054/45, Púchov (skrátený názov "SOŠ Púchov")
Sídlo:
T. Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
IČO:
00632066
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť