Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
Sídlo:
Veľká Čalomija 214, 99109 Veľká Čalomija
IČO:
37999745
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť