Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Szemerényi Károly Magyar Tanítasi Nyelvü Alapiskola
Sídlo:
Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce
IČO:
37860917
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť