Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov
Sídlo:
Hlavná 120, 93562 Pohronský Ruskov
IČO:
37864475
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť