Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava
Sídlo:
Lomonosovova 7, 91708 Trnava
IČO:
00399817
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť