Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
Sídlo:
Brezová 32, 05280 Spišská Nová Ves
IČO:
00691909
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť