Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s Materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča č. 242
Sídlo:
Horná Súča 242, 91333 Horná Súča
IČO:
36125881
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť