Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Snina
Sídlo:
Kukučínova 2544/7, 06901 Snina
IČO:
37873768
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť