Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Batthyánya-Strattmanna Horný Bar, Batthyány-Strattmann L.Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Sídlo:
Hlavná 45, 93033 Horný Bar
IČO:
37836382
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť