Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
Sídlo:
Adamovské Kochanovce 122, 91305 Adamovské Kochanovce
IČO:
00596175
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť