Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Odborné učilište internátne Mojmírovce č. 1791
Sídlo:
Mojmírovce 927, 95115 Mojmírovce
IČO:
00515485
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť