Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku
Sídlo:
Nám. Slobody 256, 05314 Spišský Štvrtok
IČO:
00691917
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť