Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou
Sídlo:
Školská 907/2, 92241 Drahovce
IČO:
37836790
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť