Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Školská jedáleň
Sídlo:
Školská ulica 931/6, 03484 Liptovské Sliače
IČO:
37975846
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť