Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola 976 73 Telgárt, č.68
Sídlo:
Telgárt 68, 97673 Telgárt
IČO:
37828380
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť