Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Sídlo:
Horný Bar 226, 93033 Horný Bar
IČO:
00596493
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť