Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Špeciálna základná škola Trhovište
Sídlo:
Tichá 50, 07204 Trhovište
IČO:
31309577
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť