Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
Vikartovce 138, 05919 Vikartovce
IČO:
37876457
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť