Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - Mojmírovce
Sídlo:
Školská 897, 95115 Mojmírovce
IČO:
37961144
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť