Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola
Sídlo:
Nejedlého 8, 84102 Bratislava-Dúbravka
IČO:
36060976
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť