Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Kostolné
Sídlo:
Kostolné 263, 91613 Kostolné
IČO:
36129879
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť