Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s Materskou školou
Sídlo:
Školská 290, 03496 Komjatná
IČO:
37813188
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť