Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
Sídlo:
Janka Kráľa 4, 95301 Zlaté Moravce
IČO:
37865161
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť