Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov
Sídlo:
Vyšný mlyn 13, 06001 Kežmarok
IČO:
00691852
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť