Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obchodná akadémia
Sídlo:
Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
IČO:
00162213
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť