Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium Martina Kukučína
Sídlo:
Clementisova 1166/21, 05001 Revúca
IČO:
00161136
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť