Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Poliklinika Banská Bystrica
Sídlo:
Horná 60, 97484 Banská Bystrica
IČO:
00610445
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť