Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Odeva š.p.
Sídlo:
Kpt. Nálepku 4, 08271 Lipany
IČO:
00698865
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

Späť