Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola
Sídlo:
Štúrova 848, 96212 Detva
IČO:
37956205
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
05.06.2013
Koniec kontroly
24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Spojena skola Detva_017_2013_1030_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 24.10.2013

Späť