Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Sídlo:
Vazovova 5, 51243 Bratislava
IČO:
00397687
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
24.03.2013
Koniec kontroly
25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_SjF STU_KA-059_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 427 KB, Dátum zverejnenia: 25.06.2013

Späť